MaykaWorld
MaykaWorld

שמועה: הסברו 'מכין' למכור מכשפי החוף בשנת 2021


איזה סרט לראות?
 
שמועה: הסברו 'מכין' למכור מכשפי החוף בשנת 2021

צילום: מכשפי החוף / אמן: אריק דשאן

בשנת 1999 רכשה הסברו את מכשפי החוף, המו'ל של קסם: ההתכנסות ומוצרי שולחן פופולריים אחרים תמורת 325 מיליון דולר. עם זאת, ערוץ היוטיוב השקעות אלפא העלה את השמועה שחזה כי חברת הצעצועים 'מכינה' למכור את חברת הבת Wizards of the Coast בעוד שלוש עד חמש שנים.


על פי רודי מחברת אלפא השקעות, חברו האנליסטים הפיננסיים חלק בשמועה כי נראה כי הסברו 'מכין את' מכשפי החוף למכירה אפשרית בשלוש-חמש השנים הבאות. כפי שרודי קובע שמועה זו 'מבוססת על הכיוון וההחלטות המוצגות לציבור.' כדוגמה להמחשה לאן עתידם של מכשפי החוף יכול להיות, הוא מביא את הסיפור כיצד MySpace נמכר בתחילה תמורת 580 מיליון דולר, אך כעבור כמה שנים הוא נמכר שוב תמורת 35 מיליון דולר.

מָקוֹר: Imgur- יום ההשקעות של הסברו 2017

השמועה משערת כי מכשפי החוף מגבירים את מוצריהם כדרך להכין אותם למכירה. רודי מביא גם את הזמן שבו חשף הסברו במהלך יום המשקיע של הסברו 2017 שהם 'ייצרו' 117 מיליון קסם: ההתכנסות חבילות בוסטר. השמועה טוענת כי המפתח הוא 'להסתיר בעיה' בזמן שהם מעריכים את שווי מכשפי אשף חוף כדי שיוכלו למכור את חברת הבת בשווי השיא שלה. עם עליית המוצרים הדיגיטליים והמשוב המעורב בקהילה, קשה לחזות אם ערך מכשפי החוף יגדל בשנים הקרובות או לא, אך שמועה זו מעלה כמה נקודות מעניינות מנקודת מבטו של אנליסט פיננסי. אבל שים לב שאין שום הוכחות מוצקות כרגע, והכל עוד יכול לקרות, אז קח את זה עם גרגר מלח.


שעון השקעות של אלפא סרטון למטה:

אתה חושב שהסברו באמת ימכור את מכשפי החוף בעוד שלוש עד חמש שנים? שתף את מחשבותיך בסעיף ההערות למטה.


קרא עוד: קסם: מעצב ראש האיסוף מתנצל על צוות העיצוב של Bashing Kamigawa